Zorgstructuur

Een goede zorgstructuur is van groot belang om de kinderen op een goede manier te kunnen begeleiden. De zorg die we verlenen en de doelen die we nastreven zijn vastgelegd in het zorgdocument van de school. In dit document staat helder aangegeven hoe we omgaan met de behoeftes van een kind of van een groep.
 
Onze leerkrachten werken met groepsplannen. Na de toets- en observatieperiode worden de kinderen ingedeeld. De leerkracht heeft per vakgebied bekeken of de leerling met extra instructie van de leerkracht gaat werken of dat reguliere instructie voldoende is.
Kinderen die extra zorg nodig hebben, kunnen we soms al begeleiden door vooraf instructie te geven of de leerstof aan te passen. Sommige kinderen krijgen extra verdieping of verrijking.
 
Marloes Theebe is onze interne begeleider. De IB-er coördineert de leerlingenzorg in de school en is aanspreekpunt voor leerkrachten én voor de ouders. Samen met Monica Visee verzorgt de intern begeleider de rugzakbegleiding. Zij hebben hiervoor het rt-lokaal ter beschikking.

 
Nieuws
brief
Inschrijf
formulier
Nieuws
flits