Ouderraad

De Ouderraad (OR) bestaat uit maximaal 7 ouders van leerlingen van onze school. De OR ondersteunt de verschillende activiteiten die voor de kinderen georganiseerd worden en is verantwoordelijk voor het innen van de ouderbijdrage.
 
Het dagelijks bestuur van de Ouderraad:
 
Lidwine Pouw Voorzitter  
Anita Wanders Secretaris
Irene D'hous Penningmeester    
Judith Bakkers lid ouderraad
Jeany Mahabir lid ouderraad
Chantal van Oostrom lid ouderraad
 
Met de gelden van de ouderbijdrage worden feestelijke activiteiten georganiseerd zoals o.a. Sinterklaas, kerst, schoolreis, carnaval en Pasen. De ouderraad heeft zich de afgelopen jaren ten doel gesteld om het percentage betalende ouders te doen verhogen en ouders meer inzicht te geven in de activiteiten die van de ouderbijdrage betaald worden. Er is een actief beleid opgesteld om ouders erop te attenderen om de ouderbijdrage te betalen.
 
Aan het begin van ieder schooljaar wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. Tijdens de algemene ledenvergadering blikken we zowel algemeen als financieel terug op het afgelopen schooljaar en kijken we financieel vooruit naar het komende schooljaar. Ook wordt de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld. De voorzitter van de ouderraad, Lidwine Pouw, zit de algemene ledenvergadering voor. U ontvangt een uitnodiging om de bijeenkomst bij te wonen. Wanneer u zelf in de ouderraad plaats wilt nemen, kunt u dit doorgeven aan de leden van het dagelijks bestuur.
 
De vrijwillige bijdrage in 2018-2019 zal worden vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering. Het bankrekeningnummer van de ouderraad is NL 21 INGB 000 444.301.8 t.n.v. Oudervereniging Christoffel, Nieuwegein. Het is belangrijk dat u de naam van uw kind en de groep doorgeeft bij de betaling.
 
Deze bijdrage gebruikt de Ouderraad voor de organisatie van onder andere Sint, Kerst, sport, carnaval en Pasen. In de bijdrage zijn ook de kosten voor het schoolreisje opgenomen. Bij te weinig betalende ouders zal de school, in samenspraak met de OR/ MR veranderingen moeten doorvoeren ten aanzien van de feestelijke activiteiten. Gelukkig zien we de afgelopen jaren een  toename in betalende ouders en blijkt dat het actieve beleid vruchten afwerpt.
 
Voor het meerdaagse kamp van groep 7 en 8 vragen we een eenmalige bijdrage. Dit schooljaar gaan de groepen 7 en 8 niet op kamp. Groep 8 heeft een eindactiviteit die georganiseerd wordt door school. 
Nieuws
brief
Inschrijf
formulier
Nieuws
flits