Wennen op school

Als uw kind vier jaar wordt, mag het naar school. Ongeveer twee maanden voor de vierde verjaardag krijgt uw kind een uitnodiging voor de eerste wenochtend. Het wennen begint een maand voor de vierde verjaardag. De overige wendagen spreekt u af met de leerkracht van uw kind. Dan kunt u optimaal rekening houden wat voor uw kind het beste wenproces is. Bij de eerste keer wennen op school krijgt u een informatieboekje met leuke wetenswaardigheden over het beginnen in groep 1 van de basisschool. Na de eerste keer wennen hoort u van de leerkracht hoe de ochtend is verlopen. Na ongeveer 6 weken vraagt de leerkracht om een gesprek. In de rustige setting van een gesprek spreekt u door hoe de eerste periode is verlopen. 
 
Nieuws
brief
Inschrijf
formulier
Nieuws
flits